A dobri rezultati stižu Turističke zajednice Grada Dubrovnika. Naime do 21. rujna ostvarili smo tri milijuna noćenja. U Gradu su i dalje najbrojniji gosti Englezi, Amerikanci te Francuzi.