Nakon što su javnosti predstavljene nove cijene JGP Libertas, građani revoltirani. Međutim dok su neki oštrog mišljenja kako je takvo nešto sramotno, drugi pak imaju sluha za takvu odluku.