Dok župan tvrdi da se bez problema centar može graditi bez obzira na otkup zemljišta, gradonačelnik tvrdi kako će za mjesec dana biti ishodovana građevinska dozvola za garažu u poslovnom dijelu Gruža. Najavio je kako će garaža samo dijelom biti komercijalna.