Danas je istekao zakonski rok za zbrinjavanje pasa sa Žarkovice. U registriranim skloništima u Hrvatskoj za njih više nema mjesta. Situacija je tako i dalje neizvjesna.