U postupanju Žane Baće utvrđena su odstupanja. Na to se svodi odgovor Ministarstva kulture na naš upit. Nije rečeno, dakle, ništa. U nastavku donosimo pregled silaska s trona bivše pročelnice Konzervatorskog ureda u Dubrovniku.

Komentiraj