Prije nekoliko dana održani su gradski i županijski odbor SDP-a. Odlučeno je da će se raspisati izbori što stupa na snagu za 10 dana. Trenutačni predsjednik županijske i povjerenik za gradsku organizaciju Nikola Hajdić poručuje kako očekuje više kandidata za svaku poziciju.