Konačno je zaživio dugo obećavani projekt participativnog budžetiranja pa će tako gradski kotari i mjesni odbori konačno dobiti određena sredstva u svoje blagajne. Koje projekte planiraju realizirati participativnom budžetom pitali smo predsjednike gradskog kotara Grad i Komolac.