Rat je sa sobom donio i potresne sudbine. Majke poginule djece u Domovinskom ratu 31 godinu nakon odaslale su snažne poruke.