Dan hrvatskih zdravih gradova obilježio se danas u Dubrovniku. U tjednu svjesnosti o mentalnom zdravlju, održala se javna tribina u dvorani Ivana Pavla II.

Ovom tribinom u Dubrovniku se nastavlja kampanja svjesnosti o mentalnom zdravlju, dijelom koje je bio i poslovni sastanak Hrvatske mreže zdravih gradova na temu “Resursi za duševno zdravlje u zajednici”, koji se održao se u Dubrovniku 16. i 17. rujna 2021. Tada su bili istaknuti primjeri dobre prakse u skrbi za mentalno zdravlje koje provodi Grad Dubrovnik. Prvenstveno su to programi i aktivnosti koje se temelje na strateškim dokumentima kao što su Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika, Lokalni program za mlade “Mladi i Grad skupa”, te skrb Grada Dubrovnika za sve ranjive skupine stanovništva za vrijeme pandemije.