Ljetnikovac Gučetić u Rijeci dubrovačkoj jedan je od najljepših primjera arhitekture 16. stoljeća u Dubrovniku, ali i kompleks koji godinama stoji potpuno zapušten. Iako se njegova obnova najavljivala, još nije realizirana.