Koliko je bitno da se nikad ne zaboravi, uvijek će pokazivati Muzej domovinskog rata koji je simbolično osnovan upravo na dan obilježavanja Oluje.