Danas slavimo blagdan Svih svetih, dan kojim Katolička crkva slavi kanonizirane svece kao i one koji su ostvarili ideal kršćanskoga života, a nisu kanonizirani. Ova svetkovina u kršćanskoj tradiciji slavi se od 4. stoljeća i posebna je prilika kada se vjernici posebno sjećaju i u duhu povezuju sa svojim pokojnicima.

Detaljnije u prilogu Dubrovačke televizije.