Dječje igralište na ‘Borićima’, ispod ulice Andrije Hebranga godinama je zapušteno. Dio sprava je u funkciji, no oštećenja su vidljiva. Dok gradska vlast najavljuje značajna ulaganja u tom pogledu, postavlja se pitanje što se dosad činilo i igraju li se dubrovačka djeca na igralištima koja za njih nisu sigurna.