U sjedištu Libertasa u Komolcu, predstavljeno je sedam gradsko-prigradskih poluniskopodnih autobusa financiranih putem fondova Europske unije koji će se koristiti za prigradske linije.