Nezavisni gradski vijećnik Ivan Cetinić izabran s KLGB Ivice Roka bio je gost Paska Tomaša u prvoj emisiji “Dnevni red” na Dubrovačkoj televiziji. Smatra da se vladajući uglavnom bave podjelom plijena. Komentirao dva direktora javne gradske tvrtke Čistoća.