Učenici automehaničarskog smjera, na ovaj će način naučiti učenike osnovama dijagnostike.