Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća naći će se i odluka o dodjeli POS stanova. S više se strana već mogu čuti kritike kako bi pojedinci tom odlukom bili diskriminirani. Iz HNS-a traže detaljnije kriterije, a Dženita Lazarević bolje uvjete za osobe koje brinu o djeci s teškoćama.