Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku organizirao je treću međunarodnu konferenciju Maritime Science & Technology Naše more 2023. Konferencija je otvorena jutros, a trajat će dva dana na Sveučilišnom kampusu.