Nakon izvještavanja o kreditnim zaduženjima trenutačne gradske uprave, oglasili su se i iz Grada. Poručuju kako Dubrovnik nije proračunski Eldorado i da je kreditiranje redovan način financiranja projekata. Dok gradska uprava tvrdi da je financijska situacija Grada stabilna, građanima grada Dubrovnika na naplatu tek treba stići preko 270 milijuna kredita.