Podržavala je Andra Vlahušića, a sad je savjetnica Mata Frankovića. Je li Olga Muratti jedan od tipičnih primjera političkog konvertita i je li projekt doma za umirovljenike u Gružu dokaz upravo toga? Muratti kaže kako o tome nema riječi.