Na četvrtoj sjednici Gradskog vijeća na dnevnom redu je i prijedlog zaključka o umanjenju iznosa zakupnine za korištenje javnih površina grada i to za pedeset posto iznosa u razdoblju od 1. studenog do 1. ožujka 2022. Dio ugostitelja pozdravlja ovu odluku no dio ih smatra kako je cijena zakupnine trebala biti određena kao i ranijih godina, a da se kao kriterij uzme broj posjetitelja evidentiran putem e-visitora.