Velika gužva na gruškoj placi gdje su se točno u podne izvlačili zakupci banaka koji će biti smješteni na privremenoj placi u Lapadu. Evo izvještaja