Hoće li studij Povijest Jadrana i mediterana na dubrovačkom sveučilištu zatvoriti svoja vrata? Pitanje je koje visi u zraku s obzirom da dvije godine uopće nije bilo upisanih studenata. O neizvjesnoj situaciji razgovarali smo s rektorom Nikšom Burumom.