Danas je petak 13., dan kojeg ljudi smatraju nesretnim, a neki od njega pomalo i strahuju. Bez obzira na razlog, strah od broja 13 široko je rasprostranjen: bolnice i hoteli često nemaju trinaesti kat ni sobu, a nije rijedak ni slučaj da na aerodromima ne postoji izlaz s tim brojem.

Da bi neki mjesec imao petak 13., on mora početi u nedjelju. Po jedan petak 13. nezaobilazan je svake godine, a u jednoj godini može ih biti najviše tri.

Pretpostavlja se kako se panika oko navedenog dana stvorila davne 1927. kad se dogodio drugi najveći krah na burzama. Poslovni neuspjesi i bankroti potaknuli su očajne brokere na samoubojstva na Wall Streetu, a dan je zapamćen kao „crni petak“. Ipak, petak 13.- ti je samo praznovjerje jer prema statističkim podacima broj nesreća tijekom današnjeg dana nije ni veći ni manji nego ostalih dana u godini.