Rekordan broj Erasmus studenata na dubrovačkom sveučilištu – njih više od 160 odabralo je upravo dubrovačko sveučilište kao dio svog obrazovnog puta. Ove brojke rezultat su kontinuiranih ulaganja u internacionalizaciju, koja je prepoznata kao jedan od najznačajnijih strateških ciljeva Sveučilišta. Zanimljivo je i kako su svi strani studenti prošli kroz program Orijentacijskog dana održanog 16. veljače, u organizaciji Službe za međunarodne odnose.