Valentin Dujmović i Andro Vlahušić ipak se još nisu pomirili. Iako su danas boravili na istoj lokaciji, Dujmović je jasno rekao kako preko nekih stvari iz prošlosti još ne može prijeći, dok Vlahušić poručuje da bi mu bilo bolje da svoje stavove zadrži za sebe.