Početkom ovog mjeseca Sanitat je od Grada Dubrovnika dobio skoro pola milijuna kuna javnog novca za zbrinjavanje preostalih životinja sa Žarkovice. No to nije sve. Još početkom ovog mjeseca Sanitatu je uplaćeno dodatnih 35 tisuća kuna za hranu životinjama. Dio troška pao je i na preuređenje prostora Žarkovice, a o svemu smo razgovarali s direktoricom Sanitata Klaudijom Barčot.