Veliki problem u gradu, kako turistima, tako i građanima stvara zapuštena hortikultura na prometnicama koja u velikom broju slučajeva prekriva prometnu signalizaciju koja bi trebala olakšati prometovanje, ali i pružiti dozu sigurnosti.