Godinama se obećava, no realizacija još ni na vidiku. Nova pristupna cesta za Nuncijatu projekt je koji se prenosi iz proračuna u proračun, no do danas se još nije napravila. Upravo je ta cesta preduvjet za gradnju braniteljskog naselja, a osim toga riječ je o projektu koji bi uvelike povećao sigurnost svih stanovnika tog gradskog naselja.