I dalje napet odnos na relaciji Srđevci-HNS. Sve je počelo oštrim riječima Đura Capora koji je Valentina Dujmovića prozvao za pogodovanje. Potom su reagirali Nataša Gabričević i Valentin Dujmović koji je kazao kako su Srđevci i HDZ u koaliciji. Capor nije ostao dužan.