Lijepe vijesti prije sportskih minuta. U dubrovačkoj gimnaziji sve je više zainteresiranih maturanata za studij medicine. Kako se brojka učenika i učenica koji su iskazali interes za studijima medicine povećavala, tako je vodstvo škole došlo na ideju suradnje s dubrovačkom općom bolnicom. Zainteresirani učenici i učenice jedan dan su proveli u bolnici, a zadovoljstvo suradnjom obje strane ne skrivaju.