Danas se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Osnovni cilj je senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne i direktne poruke da se nasilje ni u kakvom obliku ne smije tolerirati.