Danas obilježavamo Svjetski dan muškaraca. Ciljevi proslave Međunarodnoga dana muškaraca uključuju fokusiranje na zdravlje muškaraca i dječaka, poboljšavanje rodnih odnosa, promicanje spolne ravnopravnosti, te isticanje pozitivnih muških uzora.

Emerson de Souza Cruz proveo je jutro s našim sugrađanima pričajući na ovu temu.