Ukida se Lučka kapetanija u starom gradskom Portu. Vijest je to koja je glasno odjeknula među žiteljima unutar gradskih zidina. Naime, predsjednik gradskog kotara Grad Marin Krstulović, i sam je primijetio da u novoj uredbi o unutarnjem ustrojstvu ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koju je 13. siječnja donijela Vlada RH, više nema ispostave Lučke kapetanije u Portu. Vidno šokiran stao je pred naše kamere.