Blagdan Svi sveti sve je bliže, a na placi u Gružu uobičajen šušur pred nadolazeći mjesec. Naše kamere na placi su zatekle prodavače koji su na svojim štandovima već izložili brojne aranžmane. Provjerili smo jesu li zadovoljni dosadašnjom prodajom, te koje cijene kupci mogu očekivati u sljedećim danima.