Nakon osnivanja Vijeća za prevenciju kriminaliteta u Gradskim kotarima Mokošica i Grad, početkom srpnja svoje vijeće dobio je i gradski kotar Ploče. Večeras od 19 sati u prostorijama Lazareta održava se prva sjednica Vijeća na koju su pozvani i svi zainteresirani građani. Uoči sjednice, predsjednik Gradskog kotara Ploče otkrio zašto je osnovano Vijeće, ali i koji su glavni problemi tog kotara.