Provjerili smo i što ostali akteri dubrovačke političke scene misle o prozivkama Mara Kristića na račun transparentnosti financiranja trkačke manifestacije Du Motion. Gradski vijećnici su podijeljenog mišljenja.