Nakon što je nekoliko puta odgađana zbog pandemije koronavirusa, konferencija američkih putničkih agenata – Asta konačno je otvorena u Dubrovniku. Glavni cilj ove konferencije, koja se inače svake godine održava u nekoj drugoj zemlji, je pojačati turistički promet gostiju s područja Sjedinjenih Američkih Država, ali i promovirati turističku destinaciju.