Najaktivniji vijećnik u aktualnom sazivu gradskog vijeća je Maro Kristić. Odmah nakon njega tu je SDP-ova Anita Bonačić Obradović, a potom još jedan nezavisni vijećnik Andro Vlahušić. Razgovarali smo s njima i suglasni su u jednome: vijećnici koji pripadaju vladajućoj koaliciji trebali bi biti puno aktivniji.