Rok za izmještanje pasa sa Žarkovice produljen je za 45 dana, a do danas je zbrinuto više od 170 pasa. Ipak, smještaj za preostalih 110 pasa i dalje se traži. Bili smo danas na Žarkovici i provjerili situaciju.