A na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća uopće nema odluke o novom prometnom režimu iako ju je Franković najavio. Nalazimo se u srcu lipnja, prometne gužve nikad veće,a gradonačelnik kaže – ne može se od Kantafiga do Orsule ništa novo napraviti.