Ispred zborne crkve sv. Vlaha otvorena je 1051. Festa sv. Vlaha, zaštitnika grada Dubrovnika i cijele Dubrovačke biskupije. Ivana Pavlić Pavlina pripremila je prilog.