FCW

Pročelnica Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Silva Vlašić podnijela je zahtjev za razrješenjem s radnog mjesta pročelnice iz osobnih razloga.
Odlukom gradonačelnika, Zdenko Medović preuzima obavljanje poslova iz nadležnosti
Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje dok će
vršiteljica dužnosti pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom biti
Branka Vukić.
U skladu s novom reorganizacijom rada Silva Vlašić bit će raspoređena na drugo slobodno
radno mjesto u jednom od upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Komentiraj

FCW