Nezavisni gradski vijećnik Andro Vlahušić poslao je priopćenje medijima na temu izmjena i dopuna zakona o pomorskome dobru. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

“U saborskoj proceduri nalaze se izmjene i dopune Zakona o pomorskome dobru, koje u mnogim odredbama štete interesima grada i građana Dubrovnika.
Upravljanje plažama nije jasno definirano, u korist javnoga interesa. Uvode se koncesijske dozvole na pet godina čime će brojni mali dubrovački koncesionari izgubiti jedini posao.
Izmjenama zakona posebno je pogođena tvrtka Luka Dubrovnik doo, koja je izmjenama i dopunama zakona izgubila koncesiju na područjima kojima upravlja županijska lučka uprava kao što su Posat , Batala i Sustjepan.
Osim gubitka koncesije na području županijske lučke uprave, novim zakonom ukinuta je prvenstvena koncesija koju dodjeljuje državna Lučka uprava, a upravlja područjem u Gruškome akvatoriju od Kaboge do mula Petka. Iako je u više navrata gospodin Mato Franković najavljivao da će tvrtka Luka Dubrovnik dobiti prvenstvenu koncesiju za izgradnju i upravljanje novim Terminalom za brodove na kružnim putovanjima, to je ovim prijedlogom Zakona onemogućeno. Koncesiju će nakon dugogodišnjega postupka dobiti tvrtka koja na javnome natječaju da najbolju financijsku ponudu.
Uređenje zapadnoga ulaza u grad, sa Home port terminalom za brodove na kružnim putovanjima, javna garaža sa 500 mjesta, moderni autobusni kolodvor sa žičarom na Nuncijatu i veliki trgovački centar pričekati će neke bolja vremena.
Budućnost tvrtke Luka Dubrovnik je neizvjesna. Izgubila je koncesiju u vitalnim područjima grada Dubrovnika, ne može dobiti prvenstvenu koncesiju za Terminal Gruž. Pred sedam godina Luka Dubrovnik dobila je od državne Lučke uprave koncesiju za izgradnju javnih i komercijalnih sadržaja na području, od mula Petka do kružnoga toka u Gružu, te obalu u Batahovini sa obavezom vlastitoga ulaganja od najmanje 130 milijjuna kuna. Dosada su poduzete minimalne aktivnosti čime se ugrožava i već dodijeljena višegodišnja koncesija.
Grad Dubrovnik nedavno je kupio dionice Luke Dubrovnik od tvrtke Atlantska plovidba, po znatno većoj cijeni nego što je Atlantska plovidba kupila dionice od Republike Hrvatske. Razlog za kupovinu bilo je obrazloženje saborskoga zastupnika i gradonačelnika Mata Frankovića, da će Luka Dubrovnik dobiti prvenstvenu koncesiju za izgradnju Terminala Gruž, čime će se kupovina po većoj cijeni gradu jako isplatiti. Prvenstvena koncesija ovim prijedlogom zakona se ukida, pa ostaje otvoreno pitanje : Kako je Atlantska plovidba znala da će tvrtka Luka Dubrovnik izgubiti koncesiju od Županijske lučke uprave, te da neće dobiti prvenstvenu koncesiju za izgradnju Gruškoga terminala, a grad Dubrovnik i gradonačelnik Franković to nisu znali ??

Je li se moglo djelovati drugačije? Kada je Vlada SDPa, HNSa i partnera radila izmjene Zakona o pomorskome dobru predložio sam da veliki gradovi: Dubrovnik, Split, Šibenik, Zadar, Rijeka i Pula preuzmu upravljanje morem na cijelome svome teritoriju, osim luka za međunarodni promet kojima i dalje upravlja država. Takav prijedlog prihvatilo je Ministarstvo prometa i Vlada Republike Hrvatske, te je Zakon upućen u saborsku proceduru koji nažalost nije usvojen zbog promjene vlasti na državnoj razini. Prijedlog Zakona kojim je MORE vraćeno velikim gradovima, javno su podržali brojni političari HDZa na dubrovačkoj i nacionalnoj razini.

Dubrovnik ima ograničene razvojne mogućnosti dok u cijelosti ne bude upravljao morem od Belvedera do Elafita, te ne izgradi moderni Home port terminal za brodove na kružnim putovanjima sa sadržajima koje se nalaze u GUPu grada Dubrovnika, te UPU Gruški akvatorij. Posebno je tragična situacija da Grad Dubrovnik ne upravlja Portom u povijesnoj jezgri, što je i u potpunoj suprotnosti sa Planom upravljanja povijesnom jezgrom, svjetskom baštinom UNESCOa u kome prva rečenica glasi: Grad Dubrovnik u CIJELOSTI upravlja svjetskim dobrom, povijesnom jezgrom Dubrovnika.
Budućnost Dubrovnika biti će osigurana kada u cijelosti vratimo: MORE, KOPNO – dubrovačke zidine i ZRAK – žičaru gradu. Političku utakmicu, pravu bitku za cjeloviti i uspješni Dubrovnik , započeo sam pred dvanaest godina. Bitku koju ćemo sigurno dobiti , samo je pitanje kada i sa kojima političkim partnerima na lokalnoj i nacionalnoj razini.”