Impressum

IMPRESSUM
Dubrovački portal

Kontakt: vijesti@dutv.hr

Nakladnik:
DUBROVAČKA TELEVIZIJA d.o.o.
Ul. dr. Ante Starčevića 24
20 000 Dubrovnik

DIREKTOR
Orsat Zovko

OPERATIVNI DIREKTOR
Pasko Tomaš

GLAVNA UREDNICA
Marija Njavro

REDAKCIJA
Danijela Demarin Hasanović
Julia Dragičević
Sarah Viteškić
Davor Lopin
Emerson de Souza Cruz
Ivana Pavlić Pavlina

MARKETING I PRODAJA
leonora.tomas@dutv.hr