Iz Muzeja i galerija Konavala sve zainteresirane pozivaju u Kuću Bukovac na otvaranje izložbe Bukovac iz tamne komore u subotu, 23. listopada u 19 sati.
Na izložbi će biti predstavljen dio Zbirke fotografija Kuće Bukovac, koja broji više od 700 predmeta. Vlaho Bukovac od samih je početaka koristio fotografiju kao pomoćno tehničko sredstvo u svom radu, ali jednako tako i kao izvor nepresušne inspiracije.
Prvenstvena nam je namjera pokazati značenje fotografije u formiranju Bukovčevog ranog opusa, kao i njenu semiološku ulogu u pozicioniranju i predstavljanju mladog slikara.
Fotografije koje se čuvaju u Kući Bukovac različite su provenijencije, od domaćih, dalmatinskih i zagrebačkih fotografskih atelijera pa do onih europskih i američkih. Imaju izrazitu vrijednost, kako dokumentarnu tako i umjetničku, a neke od njih visokih su umjetničkih i tehničkih dosega te su od neprocjenjive važnosti i nezaobilazne za šire sagledavanje Bukovčevog opusa.