Dežurne ljekarne

D E Ž U R S T V O

ljekarničkih jedinica Zdravstvene ustanove Ljekarne “Dubrovnik”
za X, XI, XII mjesec 2019. godine

LJEKARNA ” GRUŽ ” od 30.9. do 6.10.2019.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ” od 7.10. do 13.10.2019.
LJEKARNA ” GRUŽ ” od 14.10. do 20.10.2019.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ” od 21.10. do 27.10.2019.
LJEKARNA ” GRUŽ ” od 28.10. do 3.11.2019.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ” od 4.11. do 10.11.2019.
LJEKARNA ” GRUŽ ” od 11.11. do 17.11.2019.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ” od 18.11. do 24.11.2019.
LJEKARNA ” GRUŽ ” od 25.11. do 1.12.2019.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ” od 2.12. do 8.12.2019.
LJEKARNA ” GRUŽ ” od 9.12. do 15.12.2019.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ” od 16.12. do 22.12.2019.
LJEKARNA ” GRUŽ ” od 23.12. do 29.12.2019.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ” od 30.12.2019 do 5.1.2020.

Dnevno dežurstvo svakog dana je od 7 do 20 sati.
Noćno dežurstvo je od 20 sati do 7 sati slijedećeg dana.