Dežurne ljekarne

D  E  Ž  U  R  S  T  V  O
ljekarničkih jedinica Zdravstvene ustanove Ljekarne “Dubrovnik”
za VII, VIII, IX mjesec 2021. godine

LJEKARNA ” GRUŽ ”   od 27.9. do 3.10.2021.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ”                   od 4.10. do 10.10.2021.
LJEKARNA ” GRUŽ ”   od 11.10. do 17.10.2021.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ”                   od 18.10.do 24.10.2021.
LJEKARNA ” GRUŽ ”   od 25.10. do 31.10.2021.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA”                   od 1.11. do 7.11.2021.
LJEKARNA ”GRUŽ ”   od 8.11. do 14.11.2021.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ”                  od 15.11. do 21.11.2021.
LJEKARNA ”GRUŽ ”   od 22.11. do 28.11.2021.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ”                  od 29.11. do 5.12.2021.
LJEKARNA ” GRUŽ ”   od 6.12. do 12.12.2021.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA”                  od 13.12. do 19.12.2021.
LJEKARNA ” GRUŽ ”   od 20.12. do 26.12.2021.
LJEKARNA ”KOD ZVONIKA ”                  od 27.12.2021. do 2.1.2022.

Dnevno dežurstvo svakog dana je od 7 sati do 20 sati.
Noćno dežurstvo je od 20 sati do 7 sati sljedećeg dana.