Dežurne ljekarne

D E Ž U R S T V O
ljekarničkih jedinica Zdravstvene ustanove Ljekarne “Dubrovnik”
za VII, VIII, IX mjesec 2019. godine

LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ” od 1.7. do 7.7.2019.
LJEKARNA ” GRUŽ ” od 8.7. do 14.7.2019.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ” od 15.7. do 21.7.2019.
LJEKARNA ” GRUŽ ” od 22.7. do 28.7.2019.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ” od 29.7. do 4.8.2019.
LJEKARNA ” GRUŽ ” od 5.8. do 11.8.2019.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ” od 12.8. do 18.8.2019.
LJEKARNA ” GRUŽ ” od 19.8. do 25.8.2019.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ” od 26.8. do 1.9.2019.
LJEKARNA ” GRUŽ ” od 2.9. do 8.9.2019.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ” od 9.9. do 15.9.2019.
LJEKARNA ” GRUŽ ” od 16.9. do 22.9.2019.
LJEKARNA ” KOD ZVONIKA ” od 23.9. do 29.9.2019.
LJEKARNA ” GRUŽ ” od 30.9. do 6.10.2019.

Dnevno dežurstvo svakog dana je od 7 do 20 sati.
Noćno dežurstvo je od 20 sati do 7 sati sljedećeg dana.