…kao i što je na korak do realizacije Arena Lapad.

Crni humor, nažalost.

Nadamo se kako će se to (možda) jednog dana i ostvariti, no dok se ne ostvari, prvo stadion, a (sukladno tome) i atletska staza, poslali smo upit Gradu Dubrovniku u kojoj je fazi realizacija atletske staze za potrebe Atletskog kluba Dubrovnik. Evo što su nam odgovorili:

U trenutnim uvjetima, realizacija atletske staze na lokaciji Stadion Lapad nije realna, jer za to ne postoje minimalni tehnički uvjeti da bi se ona mogla izgraditi i udovoljiti potrebnim standardima za izgradnju takvog jednog objekta.

Više puta je istaknuto da će se atletska staza planirati u sklopu projekta Arene Lapad, a i projekt višenamjenske dvorane u Gospinom polju bi također trebao sadržavati i atletsku stazu.