Članovi Atletskog kluba Dubrovnik nastupili su na prvom kolu Dalmatinske lige. Postignuti su odlični rezultati, a najboljim atletičarem dubrovačkog kluba u Splitu proglašan je Erik Antolović.