FCW

Ekipa Dubrovačke televizije danas je obišla novouspostavljeni Upravljački centar grada Dubrovnika. Cilj ovog centra je lakša komunikacija s građanima, ali i svim službama na terenu.

Komentiraj

FCW